top of page

EXPO 2020

W dniach 31/05 - 02/06/2021 nasza Firma INDEGROUP INTERIOR 

wzięła udział w międzynarodowych targach INDEX DUBAI.

Promując usługi projektowania wnętrz i pozyskując nowych partnerów do współpracy.

210688606_306171167873210_1296740103398746038_n.jpg
klik2

Tytuł projektu:

„Rozwój eksportu i promocja marki INDEGROUP INTERIOR w ramach EXPO Dubaj 2020”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele projektu:

Celami projektu są pozyskanie nowych zleceń na rynkach międzynarodowych, zwiększenie zatrudnienia, wypracowanie profesjonalnego modelu nawiązywania i zacieśniania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynkach międzynarodowych, w tym z partnerami w krajach Zatoki Perskiej.

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu: 245 200 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 208 420 zł

Marble Surface
LOGO POL.jpg
wersja
polsko-angielska
wersja
angielsko- arabska
bottom of page